Chạy Olympic 2019

Họp mặt - Chia tay Cô Nguyễn Thị Thảo Trang về hưu năm học 2018-2019

   

Ngày 04/11/2018 Nam Giáo Viên Trường THCS Hòa Tịnh tham gia môn Bóng Chuyền cấp huyện

Ngày 04/11/2018 Nữ Giáo Viên Trường THCS Hòa Tịnh tham gia môn Bóng Chuyền cấp huyện

Chạy Olympic 2019
Họp mặt – Chia tay Cô Nguyễn Thị Thảo Trang về hưu năm học 2018-2019
Hội Thao Chào Mừng 26/03/2019
Ngày 04/11/2018 Giáo viên Trường THCS Hòa Tịnh tham gia môn bóng chuyền nam cấp huyện
Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Trường tổ chức ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Banner-Tu-Tuong-HCM-1-1024x116

School-Baner-Copy

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 6

Giáo viênthcshoatinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcshoatinh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay